Правилник и обучение

pic-line-12-144x127 ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТА НА
СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „КОРОНА“
1.Състезател на Сдружение „Корона” може да бъде всеки, който приема условията, записани в Устава и спазва нормативните документи, правилника за спортната дейност, както морални и етични норми на поведение в тренировъчен и състезателен процес.
2. Месечна такса за тренировки и обучение:
– за лица до 18 год. – 25 лв.
-за лица над 18 год. – 35 лв.
-за лица желаещи индивидуален треньор – 70 лв.
Таксите се заплащат до 10-то число на текущия календарен месец и се отнасят от 1-во до 30-то число на същия!
3.Таксите за тренировки и обучение за календарен месец включват 40 часа игра на билярд или дартс /сам или с друг член на клуба заплатил такса за текущия месец/
От тях задължителни :
а)3 дни от седмицата по 2 часа тренировки с обучаващ треньор /задължителни, съобразени с учебния процес на състезателите/
б)Останалите часове се използват от състезателя според свободното лично време, както и свободните билярдни маси и дартс в клуб „Корона“ като правилата които трябва да бъдат спазвани са следните:
в)В клуба трябва да има 3 билярдни маси ( 3 бр.дартс) свободни за да се използват останалите маси за тренировка.
г)При желаещи клиенти да ползват билярдна маса по преценка на служителите в клуб „Корона“ се прекъсва ползването на часовете !
д)за лица до 18 год.- ползването на допълнителните часове е до 18.00 часа всеки ден!
е)за лица над 18 год.- ползването на допълнителните часове е до 20.00 часа всеки ден!
ж)По време на „Турнири“ часове за тренировка не се използват!
4.Трениращите състезатели , заплатили такса за месеца получават магнитна карта за отстъпка в клуб „Корона“ на консумация от заведението и ползване на билярдните маси и развлекателни съоръжения.
5.Членовете на Сдружение „Корона” показали високо спортно майсторство, положили усърдие и труд, самодисциплина в тренировъчният процес, постигнали класиране до 5-то място включително в Аматьорската лига на Клуб „Корона“, провеждана в календарна година с турнири съобразени с тези на Републиканското първенство и Републиканска аматьорска лига.
Получават право на :
а/ лиценз/картотекиране/ от СОПД „Корона“ за участие в републиканските турнири по билярд и дартс организирани от федерациите;
б/клубна фланелка на СОПД „Корона“
6.Членовете на Сдружение „Корона” показали високо спортно майсторство, положили усърдие и труд, самодисциплина в тренировъчният процес, постигнали класиране до 5-то място в Шампионска лига .
Получават право на :
а/ Участие в шампионат всеки срещу всеки с точкуване,при възможност отразяване в местна телевизия, финансови и предметни награди
б/Нотариален договор за състезател преминал нивата на двете лиги на Клуб „Корона“ и достигнал до ниво „Професионалист“ с клаузи в интерес както на състезателя така и на клуба подлежащи на договаряне между страните.
в/ не заплащат таксата за участие във всички турнири от републиканското първенство, организирани от Федерациите по различните спортове за членове до 18год., и заплащат 50% от таксата за участие на членове над 18 год.;
г/ не заплащат транспортни разходи до мястото на турнира;
д/ при класиране за втория ден на турнир от републиканското първенство – 20 лева за нощувка срещу представена фактура;
е/ представяне с текст и снимка в интернет страницата на клуба – www. korona-billiard.com.
ж/в зависимост от финансовия ресурс на СОПД“Корона“ и по решение на Управителя се определят състезателите за участие в различните първенства и турнири съобразено с техническите умения,тренировъчен процес и участието на състезателите в него, както и проведените квалификации когато това се налага за конкретни състезания.
и/Управителя на Сдружение „Корона“ заедно с спортно техническото ръководство запазват своето право да променят регламента и правилата за участие в първенствата водени от една цел:
-Доброто представяне на национално и международно ниво
-Постигане на високи резултати и надграждане на състезателите реципрочно и издигане на авторитета на Сдружение с обществено полезна дейност „Корона” и неговата основна цел : Развитие и популяризиране на спорта и физическото възпитание.
7. Членовете на Сдружение „Корона” са длъжни:
а/ да участват в турнирите от Републиканското първенство / като за основание служи листата за временно класиране на клуб „Корона“ от Аматьорска и Шампионска лига и съобразено с броя играчи ,които ще участват от клуба;
б/ да участват/задължително/ в откритите турнири на клуб „Корона”
в/ да се явяват на турнирите с екипите на Сдружение „Корона” и спонсора на клуба;
г/ да спазват общоприети етични норми, колегиалност, солидарност и уважение към всички както в състезателния така и в тренировъчния процес.
е/ да не напускат преждевременно турнир, в който са заявили участието си.
8. Състезател от Сдружение „Корона”, заел до трето място на турнир от републиканско първенство получава 30 лв. премия.
9. Състезател от Сдружение „Корона” заел до 16-то място на турнир от републиканско първенство получава 10 лв. премия.
10. Член на Сдружение „Корона” ,който пропусне без основателни причини два турнира от Републиканското първенство, губи право на безплатна тренировка до края на годината.
11. Членовете могат да избират дали да тренират сами (при положение, че има свободна маса или дартс) или с партньор – член на Сдружение „Корона” . Времето за тренировка се отчита за всеки състезател, независимо дали играе сам или с партньор. Не се счита за тренировка игра с други лица.
12. Ползваните часове се удостоверяват като съответният състезател се подписва в Дневник за тренировки .
13. Ако член на Сдружение „Корона“ преотстъпи права на друг, губи правото на безплатни тренировки до края на годината.
14. Ако член на Сдружение „Корона” играе за друг клуб, губи право на тренировки в клуб „Корона”.
15. При осигуряване на спонсор на Сдружение „КОРОНА” ще се поемат всички разходи на състезателите, участващи в турнирите от Републиканското първенство.
16. Ако член на Сдружение „Корона” си намери личен спонсор, получава 75 % от цялата сума, предоставена от спонсора.
17. Ако член на Сдружение „Корона” намери спонсор – получава 10 % от цялата сума, предоставена от спонсора като комисиона.
18. По всички други въпроси , както и по посочените в този правилник разпоредби могат да се вземат от Управителя на Сдружение „Корона“ съобразявайки се с целите вписани в Устава и решенията на Общото събрание!
Приет с решение на управителния орган на Сдружение „Корона”.

Управител:…………………..
/Евгени Димов/

Спонсори и партньори